[m] 06-51275942 - [e] info@alec.nl

Wij hebben een aantal algemene werkzaamheden voor u geselecteerd in een kalender.

Voor meer specifieke vragen kunt u ons e-mailen, bellen of een contactformulier invullen en toesturen.

Januari/februari

 • Maaimachine voor onderhoud wegbrengen
 • Vruchtbomen en houtige gewassen snoeien bij vorstvrij weer
 • Groenblijvende gewassen en Coniferen worden nu niet gesnoeid

 

maart/april

 • Gazon verticuteren, bemesten met compost of andere organische mest en eventueel doorzaaien
 • Rozen terugsnoeien en goed bemesten met koemest
 • Bladverliezende hagen goed terugsnoeien
 • Veel vaste planten kunnen nu worden gescheurd of gedeeld. (Enkele vaste planten, zoals Pioenroos moeten liefst blijven staan, anders kunnen zij jarenlang bloei overslaan.)
 • Zware en natte gronden kunnen nu worden gespit en bemest, doet u dit pas in het najaar, dan slaat de grond helemaal dicht
 • Uitgebloeide takken van winterheide afknippen, pas op bij oudere heide, deze loopt niet op de verhoute takken uit, dus net erboven afknippen
 • Bolacacia’s, knotwilgen, siergrassen en vlinderstruiken rigoureus terugsnoeien
 • Heeft u vaste planten laten staan, dan kunt u hiervan de afgestorven delen verwijderen
 • Zaaien van éénjarigen is nu mogelijk
 • Verplanten van coniferen en heesters

mei/juni

 • Planten die hebben overwinterd kunt u weer buiten zetten
 • Knippen van hagen en vormstruiken algemeen
 • Uitgebloeide voorjaarsheesters en voorjaarsbloeiende vaste planten terugsnoeien
 • Onkruidvrij maken van borders
 • Planten van zomergoed
 • Uitgebloeide bloemen van rhododendron en seringen verwijderen
 • Uitgebloeide takken van bijv. Prunus Triloba kunnen rigoureus te ruggesnoeid worden
 • Uitgebloeide voorjaarsbloeiende vaste planten kunnen worden gescheurd/gedeeld of verplant (meteen terugknippen).

juli/augustus

 • Denk aan water geven, ook als u op vakantie gaat ! Desgewenst kunt u door ons een beregening systeem laten installeren, zodat u er geen omkijken meer naar heeft.
 • Gazon een standje hoger maaien in verband met drogere periode
 • Tot het einde van deze periode kunt u nog kunstmest geven, in principe liever niet later vanwege het afharden van gewassen voor de winter
 • Coniferen stoppen nu bijna met groeien, dus u kunt ze voor de laatste keer snoeien

september/oktober

 • Gazon kan weer een tandje lager gesnoeid worden
 • Goede tijd voor inzaaien gazon of het leggen van graszoden
 • Zomergoed opruimen en eventueel vervangen door herfstbeplanting
 • Kuipplanten naar binnen zetten
 • Spitten borders
 • Vanaf oktober eventueel bollen planten
 • Algemene tijd voor verplanten van heesters en coniferen
 • Laatste keer gazon maaien (tot eind oktober)

november/december

 • Grondbewerking en bemesting borders met organische meststoffen, zoals bijvoorbeeld tuinturf, compost en koemest
 • Rozen terugsnoeien tot ca. 50 cm en eventueel aanaarden ter bescherming tegen vorst (dit eind maart weer verwijderen)
 • Algemene snoei- en planttijd voor loofhoutgewassen
 • Gazon bladvrij houden en liever niet belopen tijdens vorst
Back to Top