[m] 06-51275942 - [e] info@alec.nl

ONTWERP

Het tuinontwerp komt tot stand na uitgebreid overleg met u en uw wensen ten aanzien van uw gezinssituatie.

Daarna komen andere factoren aan bod, zoals de ligging van de tuin, omgeving, materialen en budget.

Aan de hand van dit alles zal Alec een idee-schets voor u maken en deze met u bespreken.

Een geschatte raming van de kosten komt hierbij aan de orde.

Daarna maakt Alec het eindontwerp en de daarbij behorende offerte/begroting.

Back to Top